Ka esimene vahekord on oluline

Ka esimene vahekord on oluline

Esimesel seksuaalkogemusel võivad olla väga kaugeleulatuvad tagajärjed. Varakult alustatud seks ennustab lahutust. Uuringust selgus, et alla 16-aastaselt seksuaalelu alustanud naistel on teistest oluliselt kõrgem lahutuserisk.

Esimesel seksuaalkogemusel võivad olla väga kaugeleulatuvad tagajärjed. Varakult alustatud seks ennustab lahutust. Uuringust selgus, et alla 16-aastaselt seksuaalelu alustanud naistel on teistest oluliselt kõrgem lahutuserisk.

USA-s läbiviidud uuringust selgus, et varakult seksuaalelu alustanud naised lahutavad teistest eevatütardest suurema tõenäosusega. Protsent on seda suurem, mida vähem soovitud esimene vahekord oli.

31 protsenti teismeliseeas oma süütuse kaotanutest lahutas abikaasast viie aasta jooksul. Neist koguni 47 protsenti lahutas 10 aasta jooksul. Täiskasvanuikka jõudnud naistel olid vastavad näitajad oluliselt väiksemad: 15 ja 27 protsenti.

Iowa ülikooli poolt läbiviidud uuringus osales 3800 naist. Uuring avaldati Journal of Marriage and Family teaduslikus väljaandes.

16 aastat vanusepiiriks

Kuigi esimese korraga ei pruukinud kaasneda midagi negatiivset, oli uuringu kohaselt lahutuse tõenäosus suurem, kui seksuaalelu alustati enne 16. eluaastat.

Suurenenud lahutuseriski ei olnud enam märgata, kui naised ootasid süütuse kaotamisega 16. või 17. eluaastani. Sellisel juhul polnud seksi alustamisel enam tähtsust. Selle asemel oli tähtsus teistel seksuaalsust mõjutavatel asjaoludel. Selline asi oli muuhulgas kõrge seksuaalpartnerite arv.

Surve avaldamine ei tule kasuks

Uuringust selgus ka, et esimese korra puhul oli omal soovil, ilma väliste teguriteta, väga suur tähtsus. Lahutuserisk oli suurem, kui seksuaalelu alustamisega oli seotud surve avaldamine või midagi muud negatiivset.

Suguelu alustamine on mõistlik alles siis, kui mõlemad osapooled on oma soovis täiesti kindlad. Selline otsus tuleks teha mõistuse abil ja kuulates oma tundeid, mitte näiteks selleks, et olla teisele meele järele.

 

Anneli Allikas-Parv

 

Sarnased artiklid