OMA KODU: kas üürida või osta laenu abil?

OMA KODU: kas üürida või osta laenu abil?

Kodu on inimese kõige olulisem koht ning varem või hiljem mõtleb igaüks oma kodu soetamisele. Enamusel meist pole nii palju raha, et koheselt kodu väja osta, seetõttu tuleb valida, kas elada kellelegi teisele kuuluvas üüritud kodus või võtta pisut suurem vastutus ja osta laenu abil päris oma kodu. Esimene tundub lihtsam ja riskivabam variant. Kui aga mõelda, et korterit üürides maksad suure tõenäosusega kinni kellegi teise laenumakseid, siis jõuad peagi järeldusele, et kõige mõistlikum on eluasemelaenu abil oma kodu soetada. Uurisime eluaseme laenu pakkuva Krediidipanga kommunikatsioonijuhilt Allan Soonelt, kui raske või kerge on kodulaenu saada ning millised takistused võivad sel teel ette tulla?

Kodu on inimese kõige olulisem koht ning varem või hiljem mõtleb igaüks oma kodu soetamisele. Enamusel meist pole nii palju raha, et koheselt kodu väja osta, seetõttu tuleb valida, kas elada kellelegi teisele kuuluvas üüritud kodus või võtta pisut suurem vastutus ja osta laenu abil päris oma kodu. Esimene tundub lihtsam ja riskivabam variant. Kui aga mõelda, et korterit üürides maksad suure tõenäosusega kinni kellegi teise laenumakseid, siis jõuad peagi järeldusele, et kõige mõistlikum on eluasemelaenu abil oma kodu soetada. Uurisime eluaseme laenu pakkuva Krediidipanga kommunikatsioonijuhilt Allan Soonelt, kui raske või kerge on kodulaenu saada ning millised takistused võivad sel teel ette tulla?

Eluasemelaenu saab taotleda alates 21. eluaastast. Maksimaalne vanus laenuperioodi lõppemisel ei tohi olla üle 75 aasta. Taotleja sissetulek peab olema ametlik ja regulaarne, pank küsib kindlasti viimase kuue kuu kohta kontoväljavõtet. Minimaalne nõutud sissetulek Tallinnas ja Harjumaal on 500 eurot kuus, Tartus ja Tartumaal 450 eurot kuus, muudes regioonides 400 eurot kuus netos. Taotlejal ei tohi olla kehtivaid maksehäireid ning ta ei või olla kriminaalkorras karistatud.

Laenutaotlejal tuleb silmas pidada, et kodu ostmisel on nõutav omafinantseering alates 15% kinnisvara hinnast. Tänu koostööle sihtasutusega KredEx on mõnedel sihtgruppidel nagu noortel peredel ja spetsialistidel, tagastatud eluruumi üürnikel, kaitseväe või Kaitseliidu veteranidel ja energiatõhusa eluaseme omandajatel võimalik omafinantseeringut vähendada 10%-ni. Kui enda poolt sissemakstava osa suurus jääb ikkagi napiks, siis eluasemelaenu on võimalik saada lisatagatise olemasolul (kinnisvara). 

Maksimaalne laenutähtaeg on 30 aastat. See on pikk periood ja võib ette tulla kas ootamatuid või oodatud sündmusi (näiteks lapsepuhkus), kui tööl käia ei saa. Sel juhul on võimalus võtta laenu tagastamisel maksepuhkust ja tasuda Krediidipangale vaid intressimakseid.

Arvestada tuleb ka sellega, et laenuvõtmisega kaasnevad täiendavad kulud. Püsikuluks on kindlasti kindlustus, mis peab katma minimaalselt tulekahju, veeavarii, vandalismi ja loodusõnnetuse riskid. Kindlustuslepinguid tuleb sõlmida kuni laenulepingu kehtivuse lõpuni. Lisaks kindlustusele tuleb kulureale kirjutada tasu omandatava kinnisvara akti eest, laenulepingutasu, mis sõltub laenusummast, notariaalse lepingu sõlmimise tasu ja riigilõivu.

Kui ostetav korter või maja on koduks kahele töölkäivale inimesele, siis on ka eluasemelaenu mõistlik võtta kahe peale. See suurendab paindlikkust näiteks laenu tähtaja osas.

Peaks aga juhtuma, et paar läheb laenulepingu kehtivuse ajal lahku, siis on võimalik toimida erinevatel viisidel. Esimesena tuleb mõttesse tagatisvara müük, millest tasutakse ühiselt võetud laenukohustus.

Juhul, kui laenukohustust ei soovita lõpetada, s.t. müüa tagatiseks olev kodu, siis tuleb osapooltel kokku leppida, kelle nimele jääb laenukohustus. Arvestama peab sellega, et isikul, kes soovib laenu edasi teenindada, oleks piisav sissetulek ja mõistlikus ulatuses kohustuste maht, et laenukoormus üle pea ei kasvaks.

Laenulepingu muudatus on üldjuhul tasuline. Kui laenu tagatisvara on kaasomandis, siis peab arvestama ka sellega, et notari juures on vaja teha muudatused omanike andmetes.

Seni oli juttu eluasemelaenust, mis on mõeldud kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks. Kui on aga soov osta täiendavalt kinnisvara näiteks välja üürimiseks või lihtsalt investeeringuks, siis selleks pakub Krediidipank laenu kinnisvara tagatisel, mille tingimused erinevad eluasemelaenu omadest.

KODULAENU MATEMAATIKA

Oletame, et noor Tallinna perekond soovib eluasemelaenu korteri ostuks, mis maksab 100 000 eurot.

Sel juhul on:

– laenusumma 90 000 eurot;
– omafinantseering 10% ehk 10 000 eurot;
– laenuperiood 30 aastat;
– tagatiseks ostetav korter ja SA KredEx noore pere käendus (peres kasvab alla 15a. laps), summas 10 000 eurot;
– laenulepingu sõlmimise tasu 0,50% laenusummast, s.o. 450 eurot;
– SA KredEx käenduslepingu sõlmimise tasu 3% käenduse summast, s.o. 300 eurot;
– intress 6 kuu Euribor + marginaal 2,25% aastas (kui Euribor on miinustes, siis loetakse see võrdseks 0-ga);
– kuumakse 344.02 eurot;
– muud lisakulud – notaritasud ja riigilõiv, kindlustus, hindamisakt.

Laenusaaja(te) palk peab olema vähemalt 1500 eurot ning muid olemasolevaid laenukohustusi võib olla minimaalselt.

Toim: Toodud näide ei ole ühelegi kliendile ega pangale siduv. Lõplikud tingimused sõltuvad alati laenusaajatest ja nende makseajaloost, ostetavast objektist jms. asjaoludest. 

Laenu ja liisingukalkulaatorid ning muud lisainfot leiad www.krediidipank.ee/laenud  või helista 6690900.