KOOLIRÕÕMU MAALETOOJA – Loova tuleviku kool

Loova tuleviku kool on Tallinnas teist aastat tegutsev erakool. „Meie eripäraks on tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamine,“ sõnab direktor Kersti Vana. „Need võimaldavad ükskõik millises tulevikus toime tulla, luua väärtusi iseendale ja maailmale ning eetiliselt keerulisi probleeme lahendada.“

Tulevikuoskusteks peetakse Loova tuleviku koolis loovust, ettevõtlikkust, iseseisvust ja vastutusvõimet. „Õnneliku inimese oskusi õpetatakse igapäevaselt ja neil on tunniplaanis oma koht,“ jätkab Kersti Vana. „Et kõik õpilased saaksid väljendada oma tundeid ja mõtteid ning meie õpilastel oleks mahti ka kaaslasi kuulata, on meie klassid väikesed – neis õpib kuni 15 õpilast. Laste koolirõõm on meie südameasi.“

Meelde jätmine ja pähe õppimine on kõige vähem kasutegurit omavad õppimismeetodid. Iseloomist seevastu peetakse parimaks viisiks  asju pikaajaliselt meelde jätta. „Meie koolis on loovus ja loomine igapäevane vahend õpitu väljendamiseks,“ räägib Kersti Vana.  „Nii õpib õpilane aktiivselt, otsib ise teadmisi, otsustab, valib, hindab, kontrollib ja vastutab.  Õpilased tunnevad end koolis  vabalt – ei mingit tundide kaupa pikas pingireas istumist! Samas harjutatakse iga päev koostööd, teineteisega arvestamist ja õpioskusi.“

Õppimine toimub Loova tuleviku koolis Asustamise meetodil, kus lapsed mängivad, et kolivad elama asustamata saarele ja loovad sinna oma kogukonna. Kõiki õppeaineid õpitakse seotult asustamise loo käigus. „See teekond nõuab palju õppimist ujumisoskustest kuni seaduste ja valitsemiseni välja, rääkimata koostööst,“ märgib direktor Vana. „Selline õppimine on elulähedane ja paneb lapsed mõtlema: „Kui ma ise saan otsustada, millist elu ma siis  tahan?“ Nõnda tekib aktiivne huvi ühiskonna korralduse vastu ja tunnetus, et igaüks on otsustaja ja tuleviku looja.“

Mida ma täna tegin maailma paremaks muutmise nimel? Kuhu ja milline maja planeerida saarele? Millise hinnaga müüa oma loodud toodet? „Sellised on küsimused, millele õpilased õppetöös vastuseid otsivad,“ jätkab Kersti Vana. „Koos otsustamine on koolielus selgelt esil – nii vanematel, õpetajatel, juhtkonnal kui õpilastel on selles oma oluline roll, vabadus ja vastutus.“

Et veelgi paremini siduda õpitut päris eluga, toimuvad igal reedel õppekäigud. „Need on tihedalt seotud eelnenud nädalal õpitu või suuremate eesolevate projektidega,“ räägib Kersti Vana. „Nii käisid meie õpilased oma valmistatud esemeid müümas Tallinna suurel jõululaadal. Tahtsime pakkuda õpilastele reaalset müügikeskkonda. Pärast müügipäeva oli lastel selge, et toodete pakkumiseks on vaja teadmisi, julgust ja positiivset meelt. Vabariigi aastapäeva aktuse tarvis intervjuude läbi viimist käisid meie lapsed õppimas Eesti Päevalehe uudistejuhi juures. Lisaks uurivad õpilased metsataimi ikka metsas ja kunstitundide tarvis ammutatakse teadmisi kunstisaalist. Näeme visioonis, et meie koolis  õppivatest lastest kasvavad inimesed, kes mitte ainult ei kohane tuleviku eluga, vaid loovad uue ja parema, tasakaalus maailma.“

Uuel õppeaastal ootab kool õpilasi 1.–5. klassi.  Hetkel käivad juba sisseastumistegevused. 

Huvilised saavad liituda kooli FB kogukonnaga või külastada kooli kodulehte tulevikukool.edu.ee. 


Loova tuleviku kool

Sõle 40 Tallinn

Tel. (+372) 5333 2373