Üle 40-aastased naised on eluga rahul

Kampaania "Pro-age" (positiivselt vananemisest) raames viis Dove Balti riikides läbi internetiküsitluse, uurimaks 40-60 aastaste naiste mõtteid seoses oma vanuse ja iluga. Uurimuse tulemusena ilmnesid mitmed erinevused Eesti, Läti ja Leedu naiste vahel. Lisaks selgus, et Baltikumi naised ei jaga paljusid ühiskonnas levivaid vanusega seotud stereotüüpe.

Dove uuring "Naiste vaated vanusele ja ilule" viidi läbi Lätis, Leedus ja Eestis 2008. aasta 25. jaanuarist 3. veebruarini. Andmed koguti internetiküsitluse teel. Lätis küsitleti 1026 üle 40-aastast naist, Leedus 624 ja Eestis 498 naist.

 

Kampaania "Pro-age" (Positiivselt vananemisest) raames viis Dove Balti riikides läbi internetiküsitluse, uurimaks 40-60 aastaste naiste mõtteid seoses oma vanuse ja iluga. Uurimuse tulemusena ilmnesid mitmed erinevused Eesti, Läti ja Leedu naiste vahel. Lisaks selgus, et Baltikumi naised ei jaga paljusid ühiskonnas levivaid vanusega seotud stereotüüpe.


Enesehinnang:

Kõigis kolmes Balti riigis küsitletud 40-64-aastastest naistest vastasid enam kui pooled, et on eluga väga rahul või pigem rahul.


Enese tajumine:

Selgub, et Läti naised tunnevad end vastutulelike, heasüdamlike ja lahketena. Leedu naised seevastu armastatutena, enesekindlatena, lahketena, tarkadena, elegantsetena ja seksikatena, kuid samas üksikutena. Eesti naised iseloomustavad end aga aktiivsete, elurõõmsate, armastatute ja hinnatutena, ent väsinuna.

Suhteliselt vähesed naised (9% Lätis, 17% Leedus ja 6% Eestis) valisid enese kirjeldamiseks sõna "ilus". See näitaja on ülemaailmses uuringus palju kõrgem, näiteks iseloomustavad end ilusana 37% naistest USA-s, 26% Suurbritannias, 73% Brasiilias, 63% Saksamaal ja 40% Prantsusmaal.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) juhatuse esinane Reet Laja kommenteerib: "Laiem ühiskond peab "ilusa naise" kujuks seda, mida esitavad massiteabevahendid ja reklaamitööstus, kus enamikul juhtudest illustreeritakse selliseid teateid ilusate naistega vanuses 20-30 eluaastat."

Baltikumi naised toetavad seisukohta, et meedia peaks näitama rohkem naisi vanuses üle 40 eluaasta.


Enesele pühendatud aeg:

Kõige rohkem võivad endale aega pühendada Leedu naised – keskmiselt 11 tundi nädalas, Läti ja Eesti naised pisut vähem – keskmiselt 8 tundi nädalas.

Balti riikides tajutakse vanusega seotud stereotüüpe vähem:
Uuring lubab kõrvale heita stereotüübid, nagu oleks üle 40-aastastel naistel elu möödas, vastupidi – naised vanuses üle 40 aasta on eluga rahul ja neil on kõrge enesehinnang.
Nimelt arvavad Lätis 47%, Leedus 41% ja Eestis 43% naistest, et selline eelarvamus, et naistel on 40 eluaastaks elu parem osa möödas, ei ole või pigem ei ole levinud.

Dove uuring "Naiste vaated vanusele ja ilule" viidi läbi Lätis, Leedus ja Eestis 2008. aasta 25. jaanuarist 3. veebruarini. Andmed koguti internetiküsitluse teel. Lätis küsitleti 1026 üle 40-aastast naist, Leedus 624 ja Eestis 498 naist.

 

Pilt: Scanpix

/Merili Sultsing/