BEEBI PEA SUURUS reedab, kui tark inimene temast kasvab!?

BEEBI PEA SUURUS reedab, kui tark inimene temast kasvab!?

Inglismaal viidi mõni aeg tagasi läbi huvitav uuring, millest selgus, et beebi pea ümbermõõt ja tema intelligentsuse tase on omavahel üllatavalt suures korrelatsioonis. Beebid, kes sünnivad keskmisest suurema peaga, on suurema tõenäosusega elus edukamad, tervemad ja elujõulisemad.

Inglismaal viidi mõni aeg tagasi läbi huvitav uuring, millest selgus, et beebi pea ümbermõõt ja tema intelligentsuse tase on omavahel üllatavalt suures korrelatsioonis. Beebid, kes sünnivad keskmisest suurema peaga, on suurema tõenäosusega elus edukamad, tervemad ja elujõulisemad.

Uuringus osales enam kui 100 000 inimest ning analüüsiti järgnevaid andmeid: IQ-tase, geenid ja tervisenäitajad. Uuringu tarbeks koguti ja võrreldi vereanalüüse, uriini- ja süljeproove. Lisaks analüüsiti uuringus osalenud inimeste minevikku ja elustiili – see, mis uuringu käigus avastati, on üsnagi põnev.

Nimelt leiti, et beebid, kelle pea ümbermõõt on sündides pisut suurem kui 35 cm, lõpetavad suurema tõenäosusega ülikooli, saavad eksamitel paremaid tulemusi, on kõrgema IQ-ga ning saavutavad üleüldises plaanis elus rohkem.

Allikas: independent