Üllatav märk sellest, et olete teineteise jaoks ideaalsed

Head uudised! Lõpuks on avastatud märk, mis näitab, kas oled oma partneriga kokku loodud või mitte. Kõige parem asi selle juures on, et saad sellele küsimusele juba suhte alguses vastuse! 

Head uudised! Lõpuks on avastatud märk, mis näitab, kas oled oma partneriga kokku loodud või mitte. Kõige parem asi selle juures on, et saad sellele küsimusele juba suhte alguses vastuse! 

Texase Tehnikaülikoolis tehti katse, milles uuriti, kui suurt rolli mängivad armusuhtes sõnad. Tähelepanu pöörati just sellele, kui sarnane on partnerite sõnavara ning kirjutamisstiil. 

Uuringu käigus selgus, et mida sarnasem oli katsealuste sõnavara, seda suurem oli tõenäosus, et nad tahtsid teineteisega rohkem aega koos veeta. Paarid, kes kasutasid suhtlemisel samu väljendeid olid kolme kuu möödudes 50% suurema tõenäosusega endiselt koos. Enamik armastajad, kelle keelekasutus erines, olid selleks ajaks juba lahku läinud. 

Allikas: womenshealthmag.com