Avalikustati kohutavad uuringu- tulemused

Tallinna Ülikooli eestvedamisel kooraldati uuring "Kool kui aerengukeskkond ja õpilaste toimetulek", kus osales 3838 õpilast 624 õpetajat ja 2048 lapsevanemat. Uuriti millist vägivalda õpilased taluma peavad, kas nad on sattunud vägivalla ohvriks ja millist vägivalda nende peal kasutati.

Uuringu käigus saadud tulemused olid masendavad. 3838-st õpilasest 1655 tunnistasid, et neid on koolis narritud või kiusatud. Viimase 12 kuu jooksul oli vägivalda kogenud neljandik kõigist õpilastest. Viis protsenti õpilasi on aga pideva kiusamise ohvrid, kannatades mõnitusi, kiusamist või piinamisi lausa iga koolipäev.

Lastelt uuriti, kus nad kardavad ja tunnetavad enim vägivalda. Sellele vastati, et 47% vastanutest kardab kooli, 20% leiab, et kõige ohtlikum on tänaval, 16% ütleb "mujal".

Millist vägivalda lapsed üksteise peal kõige sagedamini kasutavad?

52% kogu vägivallast on narrimist ja kiusamist,

19% ulatuses kaasõpilase asjade sodimist ja lõhkumist,

7% on füüsiline vägivald (peksmine, löömine jne),

4% ahvardused,

2% vargused ja

1% raha väljapressimised.

Tallinna Ülikooli professor Marika Veisson pidas uuringu tulemusi analüüsides kõige murettekitavamaks seda, et koolilapsed on stressis, seda suurest hulgast koolitööst ning muudset kodustest kohustustest.

/Toimetas: Helena-Reet Ennet/