Miks naisjuhte on nii vähe?

Miks on naisi juhtivatel kohtadel nii vähe? Ei, asi ei ole diskrimineerimises. Ega ka mitte tingimata selles, nagu takistaks naistel karjääri tegemist laste saamine ja perekond. Ei, naised ei talu lihtsalt konkurentsi, näitas prantslaste uurimus, kirjutab Äripäev.
 

Miks on naisi juhtivatel kohtadel nii vähe? Ei, asi ei ole diskrimineerimises. Ega ka mitte tingimata selles, nagu takistaks naistel karjääri tegemist laste saamine ja perekond. Ei, naised ei talu lihtsalt konkurentsi, näitas prantslaste uurimus, kirjutab Äripäev.
 
Ammu on arutatud, miks naisi on juhtivatel kohtadel võrreldes meestega ikka veel väga vähe. Prantsuse teadlasi ei rahuldanud ei nö klaaslae ega soolise diskrimineerimise teooriad. 
Küsimus on hoopis konkurentsis, väidavad Frédéric Palomino, Evren Örs ja Eloic Peyrache oma värske uurimusega. Kes tahab tippu jõuda, peab oma teelt kõrvaldama konkurendid. Keda karm olelusvõitlus pigem halvab kui tiivustab, on siin kaotaja. Naisi selline olukord reeglina halvab, väidavad teadlased, samas kui mehi võitluslik olukord pigem tiivustab. Kui aga konkurentsi ei ole, on eelisolukorras jällegi naised.

Sellise tulemuse andis korraldatud lihtne eluline uurimus, mis tehti Pariisi ärikoolis HEC School of Management. Igal aastal kandideerib sellesse maailma ühte parimasse ärikooli 3300 noort, vastu võetakse 360. Kui alguses on naisi sisseastujate seas 50 protsenti, siis pärast esimest vooru veel ainult 46 ja see arv langeb veelgi. Miks mehed on kooli sisseastumisel edukamad kui naised, tuleneb sealsest komplitseeritud eksamisüsteemist, mis rõhutab konkurentsi. Ei piisa sellest, et vastata õigesti küsimustele, tuleb olla parem kui teised. Ja nagu elu näitab, on siin edukamad meessoost sisseastujad. Kui hiljem tehakse vaheeksameid, kus olulised on ainult teadmised ja konkurentsi enam ei ole, on aga paremad tulemused jällegi naistudengitel.

Buduaar.ee