Villu kolumn: miks mehed tahavad naisi kontrollida?

Villu kolumn: miks mehed tahavad naisi kontrollida?

Oleks väga tore,  kui oleksime meestena lõputult ausad, otsekohesed ja avaldaksime kõik oma kavatsused. On palju, mida teeme ilma, et oleksime sellest täielikult teadlikud ning palju, mida me lihtsalt häbeneme sulle avaldada. Paljudel meestel on soov saavutada suhtes kontrolli, sest muidu hakkame endas kahtlema.

Oleks väga tore,  kui oleksime meestena lõputult ausad, otsekohesed ja avaldaksime kõik oma kavatsused. On palju, mida teeme ilma, et oleksime sellest täielikult teadlikud ning palju, mida me lihtsalt häbeneme sulle avaldada. Paljudel meestel on soov saavutada suhtes kontrolli, sest muidu hakkame endas kahtlema.

Eesti on üks vähestest riikidest, kus ilusate ja atraktiivsete naiste osakaal on tunduvalt suurem kui mujal. Meestena oleme sellega harjunud, et alati on võimalik leida kümneid ilusaid ja asjalikke naisi. Paraku naistel see siin nii lihtne ei ole. Seetõttu elamegi keskkonnas, mis soodustab igal vähegi konkurentsivõimelisel mehel suure enesearmastuse ja nartsissistlike hoiakute teket. 

Samas pole see ka ime, sest nõudluse ja pakkumise kõverad on siin ilmselgelt paigast ära. Kahjuks võtavad paljud mehed selle suhtumise kaasa ka oma lähisuhetesse ning lihtsalt püüavad saavutada kontrolli – luua olukorra, kus naine tajuks, milline saavutus on meiega koos olemine. Loomulikult suuremas plaanis tahame selle läbi juhtida enda ja naise tähelepanu kõrvale oma nõrkustelt ning halvematel juhtudel lihtsalt õigustada kõikvõimalikku ebaõiglast käitumist.

Kuidas me oma positsioone kindlustame? Väga sageli loome olukorra, kus naine on suhtes tegelikult pidevas puuduses. Säärane puudus hoiab naise meile lähedal ning võimaldab meil olukorda kontrollida. Enamasti kasutame puuduse loomiseks materiaalsust, tundeid ja vahel ka seksi. Puuduse tekitamine tähendab seda, et me lihtsalt valime rahuldada oma teatud vajadusi olulisuse, turvalisuse ja vahelduse järele teiste inimestega – saavutame nii ise rahuliku oleku, kuid naisele jääb suhtes alati midagi vajaka.

Kõige levinum on ilmselt materiaalse kontrolli saavutamine. Väga paljudes suhetes puudub naisel võimalus materiaalseks iseseisvumiseks ning sellest tulenevalt on ta paratamatult aheldatud sööma meie pihust. Võib tunduda julm, kuid kui vaatad täiesti erapooletult mitmeid suhteid, siis on valdav osa asjadest mehe nimel ning tihti liiguvad naise kaudu rahad vaid jooksvate kulutuste tasumiseks. See, mis alguses tundub naisele ilusa elu pakkumisena, võib olla sageli lihtsalt naise senise elu lõhkumine, mille käigus jääb viimane ilma oma  finantsilisest iseseisvusest. Sul tasub täiesti ausalt olukorrale otsa vaadata ning mõelda, et kui päevapealt peaks kõik lõppema, siis mis on tegelikult sinu oma. Väga tihti oleme meestena suutnud jõuda „õiglase“ asjade jaotuseni: vara meil, kohustused pigem naisel. Selles on midagi ürgset, mis seostub meie turvatunde ja olulisuse vajadusega – soovime lihtsalt oma maailma kontrollida. Ometi on see sageli naistele väga kahjulik ja sõltuvust tekitav.

Tunded on samuti vahel kaubaks, millega koonerdada oskame. Reeglina saame aru küll, kuidas naised vajavad seda, et neile armastusest räägitaks. Ometi teeme seda vahel väga vähe ning mis kõige kurvem, oleme tihti suhetes, mis on meie jaoks lihtsalt küllaltki ebaselge eesmärgiga kulgemine. Kui peaksime ausalt vastame küsimusele: „Kuhu see suhe välja viib?“, ütleksime siiralt „Ei tea“. Just need on suhted, milles leiavad mehed erinevaid ettekäändeid, et mitte abielluda või lapsi saada. 

Sarnaselt keelame vahel naisele seksi selleks, et ta ennast liiga hästi ei tunneks. Läbi aegade on olnud seks naiste võimsaks relvaks, millega nad mehi juhivad. Kui mees seda keelab, siis paneb see naisi reeglina endas kahtlema ja teame seda. Kui säärane keelamine jätkub pikemal perioodil, siis ilmselt on meil ka armuke (või mitu).

Vaata, kes sa oled … ja tegutse. Sul tasub kainelt hinnata, kelleks oled muutunud suhtes. Vahel on naisest saanud lihtsalt koristaja-prostituut, vahel ainult sõber või mehe „väike õde“. Ei tasu unustada, et mitte ükski materiaalne väärtus ei tohi olulisemaks saada sellest, mida sina tegelikult tahad. Elamine mehe armust on sinu enese valik, kui sa selle osas midagi ette ei võta. Olukorra jätkuda laskmine muudab su veel suuremal määral sõltuvaks ning vähendab võimalusi tulevikus. 

Suhe ei ole normaalne, kui elad ainult mehe jaoks ning oled unustanud iseenda. Usu, ka meestena kaob meil siis sinu vastu järjest rohkem igasugune austus. Kui tunneme, et oled materiaalselt sõltuv ja teame, mida tahad, võime aastaid sind sellega meelitada ning tegelikult väga vähe anda. Ei tasu unustada, et kui oled juba müünud oma au ja väärikuse mingisuguse materiaalse objekti eest, siis on väga raske panna meid sind tulevikus austama ja siiralt armastama.

Naisel on oluline iseseisvuda ning suhtes mehest heas mõttes pisut eemalduda. Klammerduvad ja sõltuvus-suhted muudavad su lihtsalt väikseks narriks, kes mehe käsu peale „Hüppa!“ küsib „Kui kõrgele?“. Reeglina on see kõik seotud sinu madala enesekindlusega – sa lihtsalt ei julge eemalduda, sest kardad, et ei saaks üksinda sama hästi (või üldse) hakkama.

Enesekindlus muudab su välismaailma … ja meid. Sisuline küsimus ongi siin seotud sinu enesekindlusega. Mida madalam see on, seda rohkem sa mehe pilli järele tantsid. Enamasti ei sõltu enesekindlus sellest, mis on sul hetkel olemas, vaid sellest, millisena näed oma tulevikuvõimalusi. Siinkohal ongi enamasti oluline sinu välimus, kogemus, teadmised, oskused ja kontaktid. Kui suudad mehe kõrvalt kõikides nendes valdkondades areneda, siis tunned ennast märksa kindlamana.

Ennast kindlamana tundes suudad sa suhtes mehest vahel veidi eemal olla – kasvõi ainult käitumuslikult. Kui näitad, et suudad tekitada vahemaa, planeerid ise oma päevakava, käid trennis, õpid, sul on arendavad huvialad, omad sõbrannad ja sõbrad, siis tekib meis paratamatult teatav kõhedus. Teame taustal, et võime sind kaotada ning see paneb meid mõtlema.

Me ei põgene tunnete eest, kui sa tagaajamise lõpetad. Iseseisvuse ja enesekindluse tõestamine on väga oluline samm, sest näeme siis, et me ei oma sind. Tihti ei olegi me meestena nii pahad ega tegutse mingi kurja skeemi järgi – olukord on lihtsalt selliseks kujunenud (sest lasime mõlemad sellel nii juhtuda). Seetõttu on väga hea, kui mõistame, et sa polegi alati täiesti paindlik ning nõus meie heaks kõike tegema. Võib-olla ongi just see märk, et peame suhte osas „liigutama hakkama“ ning selle järgmisele tasemele viima. 

Just see muudab sageli mehe tundeid ning viisi, kuidas mees neid välja näitab. Nähes, et naine meid enam suhtes tunnete mõttes pidevalt „taga ei aja“, lõpetame ka põgenemise. 

Kui sind tegelikult armastame, siis näitame seda välja, kui näeme, et sa oled võrdväärne ja atraktiivne partner, kes ei luba ennast ebaõiglaselt kohelda. Tegelikult ei taha me nõrku ja alluvaid naisi, kuigi meil on mugavam seda premeerida ning sel viisil hoida kestmas meie jaoks võimalikult enesekeskset suhet. Tahame naist, kes suudab enda eest seista, vajadusel vastanduda, kes teab oma väärtust ning elab ka iseenda jaoks. Näita seda läbi enesekindluse, läbi eemaldumise, ning kui sind armastame, teeme vastuseks silmnähtava arenguhüppe omalt poolt.

Villu Parvet Buduaarile