KESKKONNASÕBRALIK JA hooliv Epiim tegi rohepöörde

Sisuturundus

shutterstock

Epiim vaatab rohelisema tuleviku poole ning on alustanud jätkusuutlikkuse ja Euroopa Liidu Roheleppe programmi elluviimisega. Loodud on Hooliva Farmi süsteem, mis on vastutustundlik, väärtustades loomade heaolu ja keskkonda.

Epiima eesmärk on viia piimatootmise ja –töötlemise ning transpordi keskkonnamõju minimaalseks, vähendada põllumajanduses tekkivaid heitkoguseid ning saavutada seeläbi 2040. aastaks süsinikneutraalsuse. Reaalsete tegevustena on täna kasutusele võetud näiteks piimaautod, mis sõidavad lehmasõnniku gaasiga. Lisaks keskendutakse looduse- ja liigirikkusele ning plaanitakse pakkuma hakata innovaatilisi vegan lahendusi.

Juhatuse esimehe Jaanus Muraka sõnul on ettevõtte tasandil rohepöörde väljakutsetega tegeletud juba paar aastat. “Võib tõdeda, et rohepööre läheb väga korda nooremale põlvkonnale,” räägib Murakas. “Head naabrid Skandinaavia riikides on Rohepöörde esirinnas kogu maailmas ja see on mõjutamas ka Eesti hoiakuid ja suundumusi.” Murakas lisab, et kliimaneutraalsuse poole liikumine on paratamatus eksportivatele ettevõttetele ning rohepööret eirates võib kaotada kliendid.

Äri ja kaubavahetus on aina enam muutumas väärtuspõhiseks. “Kui sa rohepööret ei rakenda,  jääd lihtsalt rongist maha ning maailm läheb ilma sinuta edasi,” tõdeb juhatuse esimees. Toidutootjana loodab Epiim lõpptarbija väärtuspõhise ostueelistuse tõusule. Seda on näha ka Skandinaavias ja Lääne-Euroopas üldiselt, et selline tarbija on tekkimas.

Ettevõtte jätkusuutlikkuse programmiga saab tutvuda Epiim grupi kodulehel. Tarbijatel on sealt võimalik näha farmide keskmist CO₂ näitajat 1 kg piima kohta ja edaspidiseid plane, mis puudutab loomade heaolu, farmiauditite, kasvuhoonegaaside, taastuvenergia ja loodusrikkuse teemasid. Alates veebruarist 2022 on SCE Epiim grupi kodulehel saadaval ka ettevõtte jätkusuutlikkuse aruanne.

SCE Epiim on piimatootja, väärtustades kohalikku jätkusuutlikku maaelu. Ettevõtte omanikud on Eesti ja Läti farmerid, kogu ärikasum makstakse välja ühistu liikmetele. Ühistu tegeleb pühendunult igapäevaselt piima tootmise ja selle väärindamisega, lõpptarbijale kvaliteetse ja puhta toidu pakkumisega, järgides loomade heaolu, vähendades põllumajanduses tekkivaid heitkoguseid ning saavutades aastaks 2040 SCE Epiim grupi süsinikuneutraalsus.