Miks naised ja homomehed hästi läbi saavad?

Miks naised ja homomehed hästi läbi saavad?

Ameerika teadlased selgitasid, miks heteronaised ja homomehed kergesti sõbrunevad.

Ameerika teadlased selgitasid, miks heteronaised ja homomehed kergesti sõbrunevad.

Texase ülikooli tehtud uuringu kohaselt leiavad heteronaised ja homomehed ühise keele nii lihtsalt seetõttu, et suudavad anda teineteisele ausat suhtealast nõu.

Uurimisrühma juhi, psühholoogist teadlase Eric Russeli sõnul on heteronaistel ja homomeestel teineteisega kergem ausad olla, sest nad ei tunne omavahel seksuaalset tõmmet, ega konkureeri samadele partneritele. Need asjaolud võivad nimelt sõprussuhteid keerulisemaks muuta.

Uuring viidi läbi Facebooki sotsiaalvõrgustiku kaudu. 88 naisele ja 58 mehele esitleti Jordani nimelise isiku Facebooki profiili. Profiilid olid muidu identsed, kuid Jordani sugu ja seksuaalne orientatsioon olid erinevad. Katseisikutel tuli ette kujutada olukorda, kus Jordan annab neile suhtealast nõu. Lisaks tuli neil hinnata, kas nad usaldaksid tema nõu või mitte.

Tulemused näitasid, et heteronaised pidasid homomehe nõuannet palju usaldusväärsemaks, kui heteromehe või teise naise nõu. Samuti pidasid homomehed heteronaise nõuannet usaldusväärsemaks.

Russeli grupp leiab, et naised tunnevad, et nende huvid on vastuolus teiste naiste või heteromeeste huvidega. Teised naised on potentsiaalsed konkurendid ja heteromehed võivad soovida naise suhet rikkuda, et naist endale võita. Homoseksuaalsetega vastavat konflikti ei teki, mistõttu peetakse nende nõu ka kõige usaldusväärsemaks.

Uurind avaldati ajakirjas Evolutionary Psychology.

 

Anneli Allikas-Parv