Kuidas erimeelsused arukalt lahendada?

Ära karda rääkida partneriga tõsistel teemadel, kirjutab veebiväljaanne Rakkaudeksi. Vastasel juhul võib juhtuda, et probleemid aina kogunevad ja süvenevad, kuni lõpuks ei nähta muud valikut kui lahku minna. Ainult rääkides võivad erimeelsused laheneda. Proovi allpool toodud valemit!

Ära karda rääkida partneriga tõsistel teemadel, kirjutab veebiväljaanne Rakkaudeksi. Vastasel juhul võib juhtuda, et probleemid aina kogunevad ja süvenevad, kuni lõpuks ei nähta muud valikut kui lahku minna. Ainult rääkides võivad erimeelsused laheneda. Proovi allpool toodud valemit!

Avatult teise poole kuulamine tähendab seda, et võtad endale otsekui sulase osa: räägi, ma kuulan Sind ja annan endast parima, et saaksid asjad südamelt öeldud. Kuulaja ei loe samal ajal lehte või ei tegele millegi kõrvalisega, vaid peatub teist poolt kuulama.

Tunded jutustavad meist enestest. Nende jagamine konstruktiivselt teineteisega suurendab lähedust. Ka selliseid emotsioone tuleb jagada, mille kogemine pole meeldiv.

Oskusi on võimalik õppida

Suhtlemise õppimine eeldab kordust, sest vanade tavade muutmine ei õnnestu hetkega. Toome Sinuni ühe mudeli, mille abil saab harjutada vastuolude lahendamist.

1. Jõudke koos selgusele, millest vaidlus tekkis või millist probleemi lahendada soovite.

2. Valige, kumb alustab rääkimist ja kumb on aktiivne kuulaja.

3. Kõneleja hakkab rääkima probleemist ja sellega seonduvast: faktid (enda tähelepanekud), ideed (enda kahtlused ja tõlgendused) ja oma tunded.

4. Kuulaja kordab kuuldut.

5. Kõneleja täpsustab.

6. Kuulaja võib jätkuvalt esitada asjakohaseid täpsustavaid küsimusi: mida Sa sellega mõtlesid?

7. Seejärel vahetuvad kõneleja ja kuulaja rollid. See, kes kuulas esimesena, räägib nüüd oma nägemusest punkt kolme kohta. Pärast seda korratakse kuuldu taas üle.

8. Kui mõlemad on kordamööda rääkinud, siis on aeg hakata kordamööda rääkima ka oma tahtest. Mida ma seoses selle tüliga tahan öelda Sulle, endale ja meile? Ka selles etapis on oluline kuuldu üle korrata.

9. Kui mõlema vaatenurgast ja tahtest on räägitud, on aeg planeerida oma tegevust.

10. Planeerige ühiselt, kuidas tegutsete edasi. Tehke seda, nagu oleksite tööl: kuulake ja täiendage teineteise ideid.

11. Valige teile kahele sobiv lähenemine.

 

Anneli Allikas-Parv