VIP näo ja keha iluravihooldused – nüüd Võrus

KÕIK ILUVEAD SAAVAD PARANDATUD VIP ILURAVIHOOLDUSTEGA!!!

Lisainformatsioon VIP Srl. seadmete ja protseduuride kohta: www.donna.ee ja www.vipitalia.com. Info telefonil: 683 5662